Praktisk


Hvornår kan du tage kørekort….
Pr. 1. Januar 2017 blev det muligt for 17. årige at erhverve kørekort.
Det betyder, du allerede kan starte 3 måneder inden, du fylder 17 år.
Du kan dog tidligst gå op til den praktiske prøve, den dag du fylder 17 år.
Husk der for 17. årige gælder særlige regler indtil det 18 år. Læs mere HER.

Inden du starter.
Du behøver ikke foretage dig meget, inden du starter, men det kan lette dit forløb og mindske ventetid, hvis du har nogle ting klar fra start.
For at få et kørekort skal man godkendes af kommunen. Det kræver:

 • Lægeerklæring, som skal være fra egen læge.
 • Pasfoto, som skal vedlægges lægeerklæring.
 • Færdselsrelateret førstehjælp, som ikke må være mere end 1 år gammelt.
 • Kopi af sygesikringsbevis.

Du ringer til din læge og bestiller tid til en lægeerklæring til kørekort, så hjælper lægen med resten. Når lægeerklæringen er lukket, må den ikke åbnes igen. Gøres dette afvises den af kommunen. Er der anmærkninger til dit helbred, lider du for eksempel af epilepsi, sukkersyge, har været ramt af svimmelhed eller besvimet osv., skal papirerne ses igennem af en embedslæge, som kan forlænge ventetiden betragteligt. Kom derfor allerede nu til lægen.
Inden du tager til lægen, skal du lige forbi en fotograf og have taget pasfoto.
Skolefotos kan ikke anvendes.

Billedet skal følge bestemte retningslinjer, da det kommer til at sidde på dit kørekort, så husk at sætte håret…..

Det billede medbringer du til lægen.

Førstehjælp skal være færdselsrelateret, og må ikke være mere end 1 år gammelt ved indlevering til kommunen. Mange fagskoler holder førstehjælpskurser, dog uden den færdselsrelaterede del, så dobbelt tjek at du har det rigtige.
Skal du på førstehjælpskursus er der mange steder der udbyder dette.
Se evt. mere på rodekors.dk

Kopi af sygesikring kan evt tages på køreskolen.

Du skal være opmærksom på der ikke kan bookes teoriprøve før du er godkendt af kommunen, så jo før du har indhentet alt jo hurtigere går det.

Det sidste….

Efter godkendelse, og du har haft det sidste teoriundervisning, kan du komme til teoriprøve. Derefter skal du på et køreteknisk anlæg (glatbane). Så er det ved at være tid til den praktiske prøve. De fleste skal bruge mellem 5-10 ekstra køretimer ud over lovpakken.

Skolen kan ikke bestille din teoriprøve før:

 • Du har taget pasfoto.
 • Du har fået lavet lægeerklæring (husk pasbilledet til lægen).
 • Du har taget førstehjælpskursus.
 • Du har fået underskrevet samtykkeerklæring (hvis du er under 18 år ved teoristart)
 • Du har afleveret lægeerklæring, bevis på førstehjælpskursus, kopi af sygesikringsbevis og evt. samtykkeerklæring til din kørelærer.
 • Du har betalt via det på E-boks tilsendte link (politiets prøvegebyr)
 • Fået din ansøgning om kørekort godkendt af kommunen (det hjælper skolen med)

Du kan ikke komme til teoriprøve eller praktisk prøve uden:

 • Lektionsplan
 • Ansøgning om kørekort
 • Pas
 • Opholdstilladelse (hvis du ikke er dansk statsborger)

Hvad du skal huske til manøvrebane og køreteknisk anlæg (glatbane):

 • Lektionsplan
 • Ansøgning om kørekort
 • Evt. mad og drikke da det er en lang dag.

Du kan altid kontakte skolen eller din kørelærer, hvis du er i tvivl om noget. Vi er her for at hjælpe.

Ring til os på

+45 20208677